Bệnh huyết tán của trẻ sơ sinh là gì?

Posted by in Uncategorized on 28/05/2015 0 comments

Bệnh huyết tán của trẻ sơ sinh còn được gọi là fetalis erythroblastosis. Tình trạng này xảy ra khi có sự không tương thích giữa các loại máu của người mẹ và em bé.

“Huyết tán” có nghĩa là phá vỡ hồng cầu

“Erythroblastosis” đề cập đến việc chưa trưởng thành của các hồng cầu

“Fetalis” đề cập đến thai nhi

Nguyên nhân gây bệnh huyết tán của trẻ sơ sinh?

HDN thường xuyên nhất xảy ra khi một người mẹ Rh(-) có con với một người cha tích cực Rh. Rh là 1 kháng nguyên có mặt trên màng hồng cầu. Nếu nhóm máu nào có Rh(+) nghĩa là nhóm máu đó có kháng nguyên Rh, nhóm máu nào có Rh(-) nghĩa là nhóm máu đó không có kháng nguyên Rh. Rh(+) sẽ làm hồng cầu bị ngưng kết, Rh(-) không làm hồng cầu bị ngưng kết. Số người có nhóm máu Rh(+) là 99,93%.

Cũng như khi vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể, hệ thống miễn dịch phản ứng bằng cách phát triển các kháng thể để chiến đấu và tiêu diệt các tế bào nước ngoài. Hệ thống miễn dịch của người mẹ sau đó giữ các kháng thể trong trường hợp các tế bào nước ngoài xuất hiện một lần nữa, ngay cả trong những lần mang thai trong tương lai. Rh của Mẹ bây giờ là “Rh nhạy cảm” Mặc dù không phải là phổ biến, một vấn đề tương tự không tương thích có thể xảy ra giữa các loại máu (A, B, O, AB) của người mẹ và em bé trong các trường hợp sau đây:

Nhóm máu của Mẹ

O

A

B

Nhóm máu của Bé

A hoặc B

B

A

Trong một lần mang thai đầu tiên, Rh nhạy cảm là không có khả năng. Thông thường nó chỉ xãy ra với lần mang thai sau đó. Trong khi mang thai, kháng thể của người mẹ qua nhau thai chống lại các tế bào tích cực Rh trong cơ thể của em bé. Khi các kháng thể tiêu diệt các hồng cầu, các em bé có thể bị bệnh. Điều này được gọi là fetalis erythroblastosis trong thời kỳ mang thai. Ở trẻ sơ sinh, tình trạng này được gọi là bệnh huyết tán của trẻ sơ sinh.

Bệnh huyết tán của trẻ sơ sinh thường xãy ra ở những đối tượng nào?

Bệnh thường xãy ra ở lần sinh thứ 2 và trẻ em da trắng hay da vàng dễ bị nhiễm bệnh hơn trẻ da đen